Vriend zit met vriendin op de bank achter laptop

Dekkingsoverzicht UniekPlusPolis

Soort         Maximale vergoeding                                Omschrijving 

 
 
 
Aansprakelijkheid
(werelddekking)                  €1.250.000,-                                  Aansprakelijkheid als particulier voor schade toegebracht aan derden;
                                                                                                  schade aan personen veroorzaakt door verzekerden onderling,schade veroorzaakt door huisdieren 

 

 
 
 
Inboedel  €100.000,-   
Woonhuis
(inclusief glas)  €350.000,-   
    Schade-oorzaken gedekt door de onderdelen inboedel en woonhuis:

inbraak en diefstal
brand, schroeien en smelten
blikseminslag, overspanning a.g.v. bliksem, ontploffing
getroffen worden door voertuigen, vaartuigen of luchtvaartuigen
storm, regen, sneeuw, hagel of smeltwater onvoorzien de woning binnengedrongen
water onvoorzien gestroomd uit waterleiding en de CV installatie, alsmede uit putten en riolen
hak-, breek- en herstelwerk bij lekkage van water uit leidingen binnen de woning
water onvoorzien gestroomd uit aquaria of uit zit-/slaapmeubelen, zoals waterbedden
het omvallen van bomen, kranen en heistellingen
rellen, relletjes en opstootjes, zijnde incidentele geweldmanifestaties
ieder plotseling van buiten komend onheil

 
    Boven het verzekerd bedrag zijn verzekerd:
hulpverlening: o.a. 24 uurs inlichtingenservice, noodreparatieservice, hulp als de woning onbewoonbaar is geworden t.g.v. schade, herstel van hang en sluitwerk a.g.v. verlies of diefstal van sleutels, bereddingskosten, opruimingskosten, honoraria en kosten van experts, hotel en/of pensionkosten als gevolg van een gedekte gebeurtenis 
     
Bijzonderheden  €125,-  Eigen risico inboedel- en woonhuisvoorziening
(max. één keer per verzekeringsjaar) 
  €1.250,-  Maximaal verzekerd bedrag contant geld 
  €5.000,-  Maximaal verzekerd bedrag bij diefstal van lijfsieraden 
     
    Bij diefstal van inboedel in de steden
Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam: 
  €250,-  Eigen risico inboedel (per gebeurtenis) 
  €500,-  Maximaal verzekerd bedrag contant geld 
  €2.500,-  Maximaal verzekerd bedrag bij diefstal van lijfsieraden 
  €5.000,-  Maximaal verzekerd bedrag bij diefstal van audiovisuele en computerapparatuur 
 
 
 
Ongevallen  €1.000,-  Tandheelkundige kosten bij kinderen als gevolg van een ongeval 
(werelddekking)  €5.000,-  Plastische chirurgie noodzakelijk na een ongeval 
  €5.000,-  Uitkering bij overlijden als gevolg van een ongeval 
  €50.000,-  Uitkering bij blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval 
 
 
 
Rechtsbijstand    Verlening van rechtsbijstand bij: ontslag, medische fouten en (letsel)schade in het verkeer. En bij geschillen met installateurs, nutsbedrijven (telefoon, internet, kabel), woningverhuurder of leveranciers van duurzame goederen 
     
    De kosten van rechtsbijstand door deskundigen van de maatschappij zijn niet gemaximeerd. Bij inschakeling van een eigen advocaat (na toestemming van de verzerkingsmaatschappij) zijn de vergoedingen gemaximeerd. 
 
 
 

Dit is een globale opsomming van de dekking Uniekpolis waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Een uitgebreide beschrijving vindt u in de polisvoorwaarden.